Een positieve bekrachtigingsmethode 


In de opvoeding en de training van een hond gaat het om de communicatie tussen mens en hond.
Beide partijen moeten elkaar kunnen verstaan. Wij denken te vaak dat onze stem de hond 'stuurt'. Vanuit het standpunt van de hond is de stem slechts een ondersteuning van de lichaamshouding. Communicatie tussen mens en hond is enkel mogelijk via signalen. In de dierentaal bestaan immers geen bevelen (zeker niet met de stem). Hoe leer je de hond dan een aantal oefeningen aan? We gaan steeds uit van een positeive stimulans (brokje voedsel, speeltje, aai,...) zodat de hond de oefeningen graag doet en het leuk vindt om op die manier met u bezig te zijn.
Deze methode is plezierig voor baas en hond. Er ontwikkelt zich een goede relatie doordat de hond nooit gedwongen wordt om iets te doen tegen zijn wil. Onze manier van gehoorzaamheidstraining is voor baas en hond veel minder stresserend en het blijft leuk voor allebei.
Het gevolg van deze ingesteldheid is dat de mensen die bij ons les volgen, en zeker ook de honden, dit op een zeer ontspannen en losse manier doen. Zonder stress en frustratie voor de baas, zodat het ook zonder stress en frustratie kan voor de hond. Dit wil echter niet zeggen dat onze honden mogen doen waar ze zin in hebben!
Ook onze honden moeten gehoorzamen. Wij blijven de hoogste in rang!

 

De beloningsgerichte methode stoelt op drie basisbegrippen :

Motivatie - Bekrachtiging - Beloning

Als je deze drie aspecten van de training op de juiste manier en op het juiste moment toepast, is het trainen van een hond kinderspel.


  Motivatie 


Wij gebruiken ter motivatie dikwijls voeding. Een speeltje doet het even goed. Belangrijk is dat wat je ook in de hand houdt als beloning, ook moet gegeven worden als beloning. Bvb: een stuk vlees tonen en achteraf na een goede oefening een droog koekje geven lukt misschien wel de eerste keer, maar dit blijft niet werken in de toekomst. De hond gaat dit zeer snel doorhebben en niet meer voor beloning willen werken.
Dus : beloon met wat je getoond hebt !

Bekrachtiging
Zeer mooi woord om maar te zeggen dat je moet supporteren voor je eigen hond. Als de hond een oefening uitvoert en hij doet dat goed, laat het hem dan ook weten! Zeg hem dat hij het goed doet. "Flink Bobby dat is een flinke jongen" is bijvoorbeeld een goeie bekrachtiging. Mensen durven dat niet zo goed, zijn te geremd om dit duidelijk te zeggen tegen de hond, vooral als er andere mensen in de buurt zijn. Nochtans is dit essentieel om een goed resultaat te bekomen.
Dus : Zeg het tegen de hond dat hij het goed doet !

  Beloning 


Zoals bij motivatie reeds uitgelegd, dat wat beloofd werd daadwerkelijk ook geven. Over beloning alleen al zijn er reeds vele onderzoeken geweest, en zijn er al verschillende boeken geschreven. Belangrijk om weten is : Beloon enkel de goede uitvoering van de oefening. Beloon niet altijd voor een oefening die reeds gekend is door de hond. Beloon steeds onregelmatig en met steeds een andere beloning. Op deze wijze zal de hond steeds alert blijven want hij weet niet : * wanneer hij beloond gaat worden. * waarmee hij beloond gaat worden.


Dus : Beloon enkel het goede, en doe dit steeds onregelmatig en met andere beloningen!